ارایه آخرین دستاوردهای کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال در نهمین سمینار علمی کاربردی دندانپزشکی شیراز

ارایه آخرین دستاوردهای کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال در نهمین سمینار علمی کاربردی دندانپزشکی شیراز

برگزاری دهمین گردهمایی تفریحی، انگیزشی و آموزشی دایوپارس در جزیره کیش

برگزاری دهمین گردهمایی تفریحی، انگیزشی و آموزشی دایوپارس در جزیره کیش

استقبال چشمگیر دندانپزشکان از غرفه دایوپارس در هجدهمین همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران

استقبال چشمگیر دندانپزشکان از غرفه دایوپارس در هجدهمین همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران

سومین دوره DDA Advance برگزار شد

سومین دوره DDA Advance برگزار شد

آرشیو